Regulamin

I. Ustalenia ogólne

1. Nasz serwis jak-gdzie-kiedy.pl nie posiada żadnych danych osobowych w żadnej formie i co za tym idzie takowych nie przechowuje.


2. Serwis jak-gdzie-kiedy.pl ma charakter otwarty, bez jakichkolwiek danych osobowych użytkowników czy autorów.

3. Statystyki, ogólnodostępne dane eksploatacyjne, są wykorzystywane przez właściciela serwisu jak-gdzie-kiedy.pl do celów poprawy jakości i czytelności serwisu.

II. Przetwarzanie danych eksploatacyjnych

1. Serwis Internetowy jak-gdzie-kiedy.pl używa plików COOKIES w celu optymalizacji dostarczanych usług. Połączenia internetowe wymagają uzyskania danych o użytkowniku - jego adresu IP, czasu logowania, regionu z którego połączenie ma miejsce. Dane te zapisywane są czasowo w logach systemowych Serwisu jak-gdzie-kiedy.pl i automatycznie wykorzystywane w celach statystycznych i technicznych. Pozwala to na dostosowanie portalu do potrzeb jego użytkowników i poprawę jakości / przejrzystości usług.

2. Cookies (tzw. ciasteczka) to sposób zbierania danych informatycznych odczytywanych z plików tekstowych zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości, nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia użytkownika ani nie mają wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

3. W naszym serwisie jak-gdzie-kiedy.pl brak jest możliwości rejestracji i co za tym idzie także brak przechowywania jakichkolwiek danych rejestracyjnych.

III. Prywatność zamieszczanych danych / materiałów

1. Komentarze, jeśli dostępne, są widoczne dla wszystkich użytkowników w tym gości.

2. Komentarze i artykuły użytkowników zalogowanych widoczne są tylko przez tych użytkowników.

3. Przesłane nam drogą elektroniczną zdjęcia, filmy, pliki audio, po komisyjnym dopuszczeniu ich do publikacji są zamieszczane zgodnie z życzeniem ich właściciela i ustaleniami dotyczącymi opisu czy podania imienia i nazwiska właściciela bądź darczyńcy.

4. Wszelakie przesłane nam drogą elektroniczną materiały mogą zostać dostosowane przez nas do potrzeb technicznych / graficznych serwisu i nie podlegają zwrotowi.

5. W wyjątkowych przypadkach przewidzianych prawem zachodzącego podejrzenia naruszenia praw autorskich, majątkowych lub innych zamieszczanych plików / materiałów, mogą być one na pisemny wniosek uprawnionych na podstawie przepisów prawa (wymagane udokumentowanie faktu posiadania autorskich praw majątkowych lub innych do treści/produktu/usługi) bądź organów państwowych udostępniane w związku z obowiązującą ochroną praw autorskich lub innych. Poczta elektroniczna kierowana do Serwisu Informacyjnego jak-gdzie-kiedy.pl jest archiwizowana i może w szczególnych okolicznościach posłużyć do celów dowodowych.

IV. Weryfikacja, modyfikacja i usuwanie artykułów / zdjęć - ustalenia.

Użytkownik lub współautor ma nieograniczone prawo wglądu w swoje artykuły/zdjęcia i dysponuje nieograniczoną możliwością ich aktualizacji. Całkowite usunięcie artykułu/zdjęcia nie może mieć miejsca bez specjalnej zgody właściciela serwisu jak-gdzie-kiedy.pl, gdyż ma wpływ na spójność treści i poprawne działanie całego serwisu.

V. Reklama i odsyłacze do innych stron internetowych

1. Właściciel Serwisu Internetowego jak-gdzie-kiedy.pl nie ponosi odpowiedzialności karnej czy moralnej za treści publikowane w reklamowanych serwisach internetowych, czy też do których przekierowują zamieszczone w serwisie Internetowym jak-gdzie-kiedy.pl odsyłacze/linki lub za politykę prywatności prowadzoną przez te Serwisy.

2. Wyłączną odpowiedzialność za treść, obrazy, pliki wideo, pliki audio, odsyłacze, przekierowania i linki zamieszczone w reklamach ponosi reklamodawca.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew