Rodowita Warszawianka, od szkoły średniej marzyła o studiach nieosiągalnych wtedy w Polsce dla kobiet. Po ukończeniu szkoły średniej, wielu latach wyrzeczeń, wyjechała więc do Paryża, gdzie na Sorbonie, doceniona za swe wybitne wyniki, otrzymała dwa dyplomy z fizyki i matematyki. Późniejszy doktorat w 1903 r. i praca naukowa przybliżyły ją do profesora fizyki Pierre Curie, późniejszego męża i towarzysza w badaniu nazwanej tak przez Marię od (łac. Radius) czyli promień radioaktywności.

 


Zaczęły się lata owocnej, ale jakże ciężkiej i jak się później okazało szkodliwej dla zdrowia pracy. Aby wyizolować substancję radioaktywną z rudy trzeba było ogromne jej ilości poddać całemu szeregowi operacji chemicznych by otrzymać znikome ilości słabo aktywnego uranu. Następnie dopiero bardziej radioaktywny (nazwany na cześć jej ojczyzny) Polon i wreszcie najbardziej aktywny Rad. To wielkie odkrycie to pierwsza nagroda Nobla z fizyki w 1903 r. dla obojga uczonych.

Po śmiertelnym wypadku Pierre w kwietniu 1906 r. w jesieni tegoż roku Maria Curie zaczęła wykładać na Sorbonie i stała się pierwszą kobietą wykładającą na uniwersytecie. Dzięki dalszej wytrwałej pracy naukowej otrzymała w 1911 r. drugą nagrodę Nobla, tym razem z chemii stając się pierwszą kobietą, uhonorowaną dwiema nagrodami Nobla, ale też do dziś dnia jedynym podwójnym dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych laureatem tej nagrody. Jako pierwsza i jedyna kobieta spoczywa w Paryskim Panthéon, ostatnia w nim pochowana.


Jej ogromny wkład w rozwój ludzkości, w rozwój nauki przy nigdy nieukrywanym patriotyzmie miały tylko równe jej poświęcenie, z jakim ratowała życie i zdrowie żołnierzy na frontach I wojny światowej osobiście angażując się w rozpowszechnienie jej wynalazku używanego do prześwietleń, co ułatwiało szybką i trafną diagnozę. Już po wojnie użyto Radu do leczenia różnych chorób, głównie jednak niektórych rodzajów nowotworów.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew