jak-gdzie-kiedy.pl Długie powojenne lata ucisku, komunistycznego panowania i wynaturzania naszego narodu nie złamały w nas ducha Polskości. Wielu z nas, niejednokrotnie zapomnianych bohaterów, było zsyłanych na Sybir, więzionych, represjonowanych i oddało życie za wierność swej ojczyźnie - Polsce.jak-gdzie-kiedy.pl

Poznański Czerwiec i Polski Październik w 1956 roku, potem krwawo stłumiony grudzień 1970 pozostaną na zawsze w naszej pamięci. W grudniu 1984 roku, w rocznicę tragicznych wydarzeń „Grudnia 70”, w których sam brał czynny udział, został aresztowany działacz opozycji Andrzej Gwiazda.


 Aresztowanie Andrzeja Gwiazdy w grudniu 1984 roku za próbę złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, w pięć miesięcy po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszkijak-gdzie-kiedy.pl wywołało protest głodowy na terenie Parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie trwający od 19 II 1985 do – 31 VIII 1985. którego główną inicjatorką i uczestniczką była Anna Walentynowicz, wtedy na czele ośmiu osób. W ciągu całego trwania głodówki, zmieniając wyczerpanych, ogółem wzięło udział prawie 400 osób. Byli wśród nich więźniowie polityczni, działacze antykomunistyczni, ale też liczni Żołnierze Polski Podziemnej. W trakcie trwania głodówki, 21 VII 1985 nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary Katynia, a dzień później 22 VII 1985 roku w uroczystym pochodzie symbolicznie zaniesiono na cmentarz ziemię z pól bitewnych, miejsc kaźni, miejsc straceń naznaczonych Polską Krwią.


 Polski inżynier elektronik, związkowiec, nauczyciel akademicki, publicysta, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ "Solidarność", kawaler Orderu Orła Białego Andrzej Gwiazda, urodził się 14 IV 1935 w Pińczowie. Jako mały chłopiec został wywieziony z rodziną w 1940 roku do Kazachstanu. Po powrocie do powojennej Polski, jego naukę i studia cechowała silna i nieukrywana niechęć do komunistycznej rzeczywistości,jak-gdzie-kiedy.pl co poważnie utrudniało jego naukę i karierę zawodową. Po latach walki o Wolną i Niepodległą Polskę, w pierwszą rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem przyjechał do Warszawy, by oddać hołd pamięci poległych, a wśród nich …Annie Walentynowicz.

 

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew