Porozumienie w sali BHP Stoczni Gdańskiej 31 sierpnia, wraz z porozumieniami w Szczecinie i 3 września w Jastrzębiu, zakończyło falę protestów - wydarzeń „Sierpnia 80”. „Nadzieja na lepsze” wydawała się nabierać wreszcie realnych kształtów. Lata walki, jej cele streszczone w 21 postulatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, zostały sformułowane w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku w czasie długiego strajku. Zbiorowe modlitwy rozbrzmiewały codziennie w protestującej Stoczni Gdańskiej. Jej bramy z flagami narodowymi i portretami papieża Jana Pawła II tonęły w kwiatach.

 


Spisano 21 postulatów, a pierwszym z nich było utworzenie "niezależnych od partii i pracodawców - wolnych związków zawodowych". Najważniejszymi postulatami komitetu strajkowego, był powrót do pracy Anny Walentynowicz i Wałęsy Lecha, ale także podwyżka płac, wprowadzenie dodatku drożyźnianego oraz budowa pomnika upamiętniającego ofiary Grudnia 1970. Porozumienie w Gdańsku, podpisano wielkim długopisem by fakt ten przypadkiem nie uszedł uwadze Świata i samych protestujących,

 ale także na wypadek gdyby niefortunnie „wyprane w pralce, Danuśka, dokumenty” zaginęły bezpowrotnie. Członkowie Prezydium MKS poszli za długopisem z wyjątkiem,  Andrzeja Gwiazdy, który uznał, że MKS poszedł na zbyt duże ustępstwa wobec komunistycznej władzy.


Znów po raz pierwszy w dziejach, tym razem komunistycznej części Europy, Polska odwaga i "Solidarność" doprowadza do wprowadzenia praktycznego pluralizmu politycznego w krajach okupowanych bloku radzieckiego.

Wreszcie chwila oddechu, urwanego niebawem wprowadzeniem przez gen. W. Jaruzelskiego  stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. "Solidarność" najpierw zawieszona, potem w październiku 1982 roku – zdelegalizowana kontynuuje walkę w podziemiu.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew