Radny Warszawy, Jan Kiliński, już za czasów Sejmu Czteroletniego zdobył sobie dużą popularność. Ten nieposiadający żadnego wykształcenia, fatalnie piszący, 34 letni mistrz szewski z wykształcenia, miał odegrać pierwszorzędną rolę w przygotowującym Insurekcję Kościuszkowską Związku Rewolucyjnym, otwierając powstańcom drogę na Warszawę.

 

17 kwietnia w Wielki Czwartek, stanął na czele Insurekcji Warszawskiej, wychodząc naprzeciw okupującemu Stolicę, uzbrojonemu po zęby, trzykrotnie liczniejszemu garnizonowi rosyjskiemu pod dowództwem Осипa Андреевичa Игельстремa. Odważny, nie cofający się przed niczym Jan Kiliński, zabłysnął wrodzoną zdolnością organizowania ludzi ujmując lud Warszawy swą szczodrością i prostotą. Niezmordowany, niezmiernie ruchliwy w swych działaniach; przebiegłością, zręcznością i fortelem potrafił przechytrzyć i zwyciężyć wroga.

Po dwóch dniach walk, w Wielki Piątek po szturmie pospólstwa warszawskiego pod dowództwem Jana Kilińskiego na ambasadę rosyjską oswobodzono więźniów politycznych i Warszawę, a w Wielką Sobotę powstańcy warszawscy przyłączyli się do Insurekcji Kościuszki, uznając go za Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Plany pacyfikacji stolicy przez Rosjan w Wielką Sobotę 19 kwietnia "spaliły na panewce".

Nazywany później przez Stanisława Augusta "głównym sprawcą rewolucji 17 kwietnia", Jan Kiliński jako jedyny przedstawiciel średniego mieszczaństwa został powołany przez króla do Zastępczej Rady Tymczasowej, by zostać wkrótce mianowanym zastępcą radcy Rady Najwyższej Narodowej.

 

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew