Piątek 19 października 1984 r. ...rozważania tajemnic bolesnych Różańca św. po Mszy świętej w parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.FILM - Rozbrzmiewają słowa ks. Jerzego Popiełuszki

jak-gdzie-kiedy.pl Rozbrzmiewają słowa ks. Jerzego Popiełuszki: "Tylko ten może zwyciężać zło kto jest sam bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogacanie siebie tymi wartościami...".

Rozważania kończąc: "...módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszania, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy". Tego jeszcze wieczoru "Kapelan Solidarności" spieszył do Warszawy, gdzie następnego dnia rano miał odprawić Mszę świętą...

jak-gdzie-kiedy.pl To na Żoliborzu w kościele p.w. św. Stanisława Kostki odprawiał od 1982 roku ks. Jerzy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca "Msze św. Za Ojczyznę", wzorem ks. prałata Teofila Boguckiego. Śpiew "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem... " rozpoczynał gorącą modlitwę za Polskę, ale także za cierpienia wszystkich ludzi, prześladowanych, dręczonych, niszczonych przez komunistyczną okupację. jak-gdzie-kiedy.pl Celem jego kapłańskiej posługi było jak sam mówił: "by te cierpienia których ludzie doznają każdego dnia w pracy, w więzieniach, na ulicy, by to nie było zmarnowane. To jest rola księdza, by te cierpienia Narodu przez ofiarę Mszy św. skierować w stronę Boga, by Bóg mógł je zmienić na łaski potrzebne do umacniania nadziei, do trwania w dobrych postanowieniach, do rozszerzania braterstwa i solidarności między ludźmi."

jak-gdzie-kiedy.pl Ks. Jerzy Popiełuszko mówił w swych kazaniach o godności ludzkiej, o wolności. którą daną od Boga trzeba budować solidarnie, bez przemocy lecz dobrem, prawdą i miłością. Mówił, przytaczając historyczne wydarzenia kształtujące tożsamość narodową, przywołując słowa Wielkich Naszego Narodu..., kard. Stefana Wyszyńskiego czy papieża Jana Pawła II, jak-gdzie-kiedy.pl a słuchali go przybyli z całej Polski robotnicy, rolnicy i profesorowie. Zasłuchani w proste słowa rozgrzewali udręczone serca płynącą z tych słów nadzieją i płonącą - żarliwą miłością do człowieka, do Narodu, do Ojczyzny.

Patriotyczne wiersze Słowackiego, Krasińskiego czy Konopnickiej deklamowane przez zaproszonych aktorów scen warszawskich, czytania Liturgii Słowa, wreszcie "Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana..." i "Ojczyznę Wolną racz przywrócić Panie" rozbrzmiewało z mocą na zakończenie comiesięcznych "Mszy św. Za Ojczyznę". jak-gdzie-kiedy.pl Liczne dłonie w znaku "Victoria" nad zebranym tłumem komentował ks. Jerzy prosząc by nad ten gest przedkładać krzyż: "Przez Krzyż idzie się do zmartwychwstania, innej drogi nie ma".

W przeddzień porwania i śmierci, ten obdarzony wielkim urokiem osobistym, prostolinijny, mądry i dobry człowiek, zaproponował, tak całkiem po ludzku, kawę na rozgrzewkę pilnującym go funkcjonariuszom bezpieki.

jak-gdzie-kiedy.plPo pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki, papież Jan Paweł II powiedział:

„Ta śmierć jest także świadectwem. Modlę się za ks. Jerzego Popiełuszkę, jeszcze bardziej się modlę o to, ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie.

(…)Niech będzie ta śmierć źródłem nowego życia”.

jak-gdzie-kiedy.plDziś grób Błogosławionego ks. Jerzego jak-gdzie-kiedy.plPopiełuszki odwiedzamy regularnie z rodzinami, pielgrzymkami, z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą na czele. Ale dobro i wiara ks. Jerzego prowadzi do Jego Sanktuarium pielgrzymów z całego świata, jak-gdzie-kiedy.plprzynoszą Mu modlitwę i uśmiech, składają wieńce, a niekiedy malutki bukiecik polnych kwiatów i wielką miłość i ogrom serc.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew