Począwszy od powstałego 7 lutego 1867 roku we Lwowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i jego kolejnych gniazd, poprzez powstałą w 1892 roku jednolitą organizację pod nazwą „Związek Sokolstwa Polskiego”, której siedzibą był Lwów, tworzące się w granicach zaborów polskie organizacje sportowe, krzewiły idee wychowania fizycznego i sportowego postrzegane są jako niezmiernie istotny element przetrwania i umacniania ducha Narodu Polskiego.

Lwów 1926, popr.

Pierwszą racją Powstania Styczniowego był narastający z każdym rokiem ucisk narodu polskiego. Car Mikołaj I z niesłychaną brutalnością gasił każdy przejaw życia narodowego; szkoły, obsadzone przez profesorów Moskali, nie uwzględniały nawet nauki języka polskiego, a za znalezioną książkę Mickiewicza, Lelewela lub którego innego z gorących duchów, pakowano do cytadeli. Na bale gubernatorów wzywano polskich obywateli z żonami, a niestawienie groziło zsyłką. Natomiast wszystko, co mogło obniżyć poziom moralności, otaczane bywało pieczołowitą opieką Moskali: balet, domy gry, domy rozpusty.

Lotnisko Newark na południe od Nowego Yorku, 1 Listopad 2011, Boeing 767, na pokładzie 231 osób wraz z załogą i „Pierwszym” po Bogu, kapitanem Tadeuszem Wroną. Ten wysokiej klasy Polski pilot z dwudziestodwuletnim doświadczeniem, w swej długoletniej karierze naznaczonej kunsztem i skromnością wielkiego człowieka, wykonał już ponad 1000 lotów, także na najnowszych samolotach floty powietrznej PLL LOT. Zrównoważony i spokojny jak zwykle, po trzydziestu minutach od startu, dostrzega odczyt komputera pokładowego wskazujący problem w centralnym układzie hydraulicznym.

Wywodzący się z prastarego rodu Bobolów, szlachty raczej zamożnej, rodu pieczętującego się herbem Leliwa, wiernego od zawsze religii katolickiej, o. Andrzej Bobola - Jezuita, w burzliwych czasach wojen ze Szwecją, Rosją, Powstania Chmielnickiego, napaści Tatarskich czy Kozackich, niszczących i pustoszących kraj, propagował katolicką wiarę, chrzcił, łączył pary małżeńskie i godził zwaśnionych.

Strona 1 z 18

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew