Wprowadzenie do Liturgii mszy św. za Ojczyznę 26 IX 1982.


 Na Mszy św. za Ojczyznę i za tych, którzy dla sprawiedliwości w Ojczyźnie cierpią, stajemy dzisiaj z krzyżem w ręku. Chcemy przez to podkreślić, że wszystko ma swój sens w krzyżu.

Zawsze wierny swym ideałom, zapalony patriota, wielki uczony i kochany przez studentów pedagog, prof. Eugeniusz Mikołaj Romer roztaczał wokół siebie serdeczność, zapał i dobry humor. Ze swoim szlacheckim pochodzeniem wiązał jedynie obowiązki, zapominając o przywilejach, a cenił innych nie za pochodzenie właśnie, lecz za ich osiągnięcia i osobistą wartość.

Rosnące niezadowolenie i dezaprobata rządu Jędrzeja Moraczewskiego, powołanego przez samego Marszałka Piłsudskiego, ale także krytyka działań samego Marszałka, stały u podstaw zorganizowanego niemal u progu niepodległości Polski wojskowego zamachu stanu.

W 1878 roku wędrowny pastor ze stanu Indiana, podarował swym siedmio i jedenastoletnim synom drewniana zabawkę wzlatującą w powietrze po nakręceniu gumki dwóch śmigiełek. Synowie, Wilbur i Orville Wright, zafascynowani latającą konstrukcją, postanowili gdy dorosną zbudować statek powietrzny.

Strona 1 z 18

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew