Powszechna na początku dwudziestego stulecia choroba Beri-beri, powodowana skrajnym niedoborem witaminy B1 , np. u osób jedzących tylko biały ryż, powodująca niewydolność serca, zaburzenia neurologiczne, aż w końcu skrajne wyczerpanie pacjenta, wzięła swą nazwę od określenia w języku සිංහල (sinhala), którym posługuje się 70% ludności Sri-Lanki, a znaczącym dosłownie "nie mogę, nie mogę".

 

Zafrasowany tą niemocą pacjentów, Polski Biochemik Kazimierz Funk urodzony 23 lutego 1884 roku w Warszawie, uczeń słynnego polskiego chemika pod którego kierownictwem przeprowadził przewód doktorski prof. Stanisława Kostaneckiego, po pobycie w Brnie, Instytucie Pasteura w Paryżu, Uniwersytecie w Berlinie podejmuje pracę w Lister Institute w Londynie. Tu właśnie w 1912 roku, po niekończących się testach i badaniach z użyciem otręb brązowego ryżu, wyizolował aktywną biologicznie substancję. Niezwykły wpływ tej stymulującej procesy życiowe zarówno u zwierząt jak i u ludzi substancji, skłania polskiego naukowca do kontynuowania badań odkrytej i nazwanej przez Funka Witaminy B1, od łac. vita - życie i amine - związek zawierający azot. Jego życiowe osiągnięcia zrewolucjonizowały biochemię i medycynę tak w dziedzinie witaminologii którą stworzył od podstaw, jak i diabetologii czy onkologii. Jest jednym z nielicznych, którym ludzkość zawdzięcza wiedzę fundamentalną o życiu, stanowiącą kluczowy przełom w całej ludzkości rozwoju.

Z czasem nadana przez Kazimierza Funka nazwa Witaminy, przyjęła się także do innych związków organicznych niezbędnych do przeprowadzania licznych reakcji biochemicznych w organizmie, regulujących przemianę materii, ułatwiających przetwarzanie pokarmu w energię, oraz w zapobieganiu chorobom i starzeniu. Zatem witaminy, jak wykazał Funk, są to substancje obecne w znikomych ilościach w pożywieniu, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych gwarantujących dobre funkcjonowanie organizmu. Ich niedobór może powodować cały szereg zaburzeń począwszy od bólu głowy, braku apetytu, krzywicy, aż po wiele innych poważnych schorzeń.

Jedynie odpowiednio zróżnicowana dieta dostarcza wszystkich witamin, potrzebnych naszemu organizmowi do właściwego funkcjonowania. W skład naszego pożywienia powinny wchodzić zarówno warzywa jak i owoce w stanie możliwie najbardziej świeżym i naturalnym - nieprzetworzonym, co gwarantuje najwyższą zawartość witamin.

Ogółem zostało wyodrębnionych trzynaście witamin, które podzielono na dwie grupy.

Do pierwszej grupy zaliczono osiem witamin z grupy B oraz witaminę C. Wszystkie one rozpuszczają się w wodzie, są bardzo nietrwałe - łatwo ulegają zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury np. podczas gotowania. Ponadto nasz organizm ich nie kumuluje, lecz wręcz przeciwnie łatwo eliminuje z moczem i potem, dlatego muszą być z codzienną regularnością dostarczane w odpowiednio skomponowanym pożywieniu.

Drugą grupę witamin stanowią te, które rozpuszczają się w tłuszczach, a należą do niej witaminy A, D, E, K. Są one magazynowane przez organizm "na zapas" w wątrobie, ale UWAGA! nie są eliminowane w wypadku ich nadmiaru. Dotyczy to głównie witamin A i D, których duże nadwyżki są bardzo szkodliwe.

Zdrowe, urozmaicone i starannie przygotowane pożywienie wystarczy w zupełności na pokrycie zapotrzebowania naszego organizmu na witaminy. Tylko niektóre okoliczności wyjątkowe jak choroby, intensywny wysiłek sportowy, zaawansowany wiek "sportowca", zmuszają nas do uzupełniania braków - ale o tym decyduje WYŁĄCZNIE lekarz.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew