Już od średniowiecza zagrzewali do boju i spowiadali Królów, Hetmanów czy prostych Żołnierzy chcących przyjąć Ciało Chrystusa przed bitwą. Po zwycięstwach odprawiane bywały nabożeństwa dziękczynne. Początek stałej obecności kapelanów we wszystkich rodzajach wojsk polskich to uchwałą Sejmu Wielkiego rok 1791, ale czuwali nad żołnierzami i ich duszami już od Sejmu Warszawskiego i roku 1690. W Księstwie Warszawskim, powstaniu listopadowym stawali w boju w jednym szeregu z żołnierzami, a osiemnastu kapelanów odznaczono krzyżem Virtuti Militari.

 

 
jak-gdzie-kiedy.pl We wszystkich polskich formacjach I wojny światowej byli, walczyli i ginęli kapelani pełniąc nie tylko posługę duchową lecz,jak-gdzie-kiedy.pl jak ks. Ignacy Jan Skorupka bohater Bitwy Warszawskiej, mając ogromny wkład w utrzymywanie i pogłębianie świadomości narodowej i pracę niepodległościową. W listopadzie 1918 roku funkcję Naczelnego Kapelana powierzono ks. Janowi Pajkertowi, a 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV ustanowił Ordynat Polowy Wojska Polskiego i mianował pierwszym biskupem polowym ks. dr Stanisława Galla. Jego następca, bp Józef Galwina kierował służbą duszpasterską Polskich Sił Zbrojnych przez długie, trudne wojenne lata.


Dzięki wytrwałości ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletnie starania o przywrócenie Ordynatu Polowego w Wojsku Polskim przyniosły skutek. Dnia 31 stycznia 1991, w liturgiczne wspomnienie Św. Jana Bosko, odczytano dekret zatwierdzony 21 stycznia 1991 przez Ojca Świętego Jana Pawła II, o przywróceniu po ponad 45 latach Ordynatu Polowego Wojska Polskiego i mianowaniu ordynariuszem polowym ks. Prałata Sławoja Leszka Głodzia.

 

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew