Według zamysłu "Stanislaus Augustus Rex" stworzony, z biciem SAR na awersie, został Order Virtuti Militari pierwszy raz przyznany za męstwo jako złoty dla oficerów, a srebrny dla szeregowych, po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 roku przeciwko konfederacji targowickiej.

To zwycięstwo w obronie Konstytucji 3 Maja - było pierwszym zwycięstwem oręża polskiego od czasów Odsieczy Wiedeńskiej króla Jana Sobieskiego.


Pierwsza uroczysta dekoracja zasłużonych, wśród których byli generałowie Tadeusz Kościuszko i Michał Wielhorski, ale także książę Eustachy Sanguszko i sam książę Józef Poniatowski, odbyło się 25 czerwca 1792 roku w obozie wojsk polskich w Ostrogu na Wołyniu, tam też, gdzie 6 sierpnia 1924 roku sztandar ufundowany przez społeczeństwo Wołynia, wręczony został dla 19 Pułku Ułanów Wołyńskich przez Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.


Najstarszy order wojskowy na świecie, Order Virtuti Militari, czyli Cnót Wojskowych (Męstwo, Waleczność), jest prawdziwym orderem - zakonem rycerskim, a Stanisław August został Wielkim Mistrzem orderu i kawalerem Krzyża Wielkiego. Zniesiony przez cara Mikołaja I po klęsce powstania listopadowego, ostatecznie restytuowany Ustawą z 1 sierpnia 1919 r. jako Order Wojskowy, Virtuti Militari stał się Orderem Wojennym dopiero na mocy Ustawy sejmowej 25 marca 1933 r. Najmłodszym uhonorowanym Orderem Wojennym Virtuti Militari, jest poległy w walkach z Ukraińcami o Lwów 13-letni Antoni Petrykiewicz.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew