jak-gdzie-kiedy.pl Od drugiej połowy XIV w. na Warmii opowiadają, że skazaniec wtrącony do lochów kościoła kętrzyńskiego, w ciemnym wilgotnym i zatęchłym lochu modląc się żarliwie do Matki Bożej Przenajświętszej, ujrzał Ją, a wedle Jej prośby bez narzędzi, kajdanami sobie nieco pomagając, wyrzeźbił w ciągu nocy z kawałka drewna figurkę Najświętszej Marii Panny czule Dzieciątko trzymającej.

Odtąd składał ręce do modlitwy, wzrok ku figurce z uwielbieniem kierując.

jak-gdzie-kiedy.pl Niebawem stała się rzecz tak wtedy jak i dziś niepojęta, sprawiedliwość nad prawem zatriumfowała, a skazańca wypuszczono z lochu. Zmizerniały lecz szczęśliwy z odzyskanej wolności, zatrzymał się pod lipą nieopodal traktu z Kętrzyna do Reszla rosnącą. jak-gdzie-kiedy.pl By Matce Bożej za uwolnienie serdeczną modlitwą podziękować, ustawił wyrzeźbioną przez siebie figurkę wśród gałązek i uklęknął składając wolne już od kajdanów posiniaczone dłonie do modlitwy i dziękczynny wzrok na oświetloną promieniami słońca figurkę Najświętszej Marii Panny kierując. jak-gdzie-kiedy.pl Modlił się tak długo i tak żarliwie, że idący traktem zatrzymywali się, klękali i zebrała się tej gawiedzi już spora gromadka. Rozejrzał się nasz "Ułaskawiony", wstał z kolan i ruszył z wolna w swą drogę, skinieniem i ostatnim spojrzeniem figurkę swą Matkę Przenajświętszą przedstawiającą pozdrawiając, by teraz innym wiernym w potrzebie była ucieczką, pocieszycielką i pomocą.

jak-gdzie-kiedy.pl Odtąd przybywały tu pielgrzymki, gromadziły się tłumy wiernych, rosły tłumy uzdrowionych, przechodzące obok lipy owieczki klękały, a w miejscu gdzie rosło święte drzewo powstała najpierw kaplica ze świętą lipą pośrodku, a teraz jest tu najstarszejak-gdzie-kiedy.pl w Polsce Sanktuarium Maryjne słynące z cudów jak-gdzie-kiedy.pl i uzdrowień ze świętą lipą wewnątrz. Wzniesiony przez Jezuitów w XVII w. barokowy kościół - uważany za najwspanialszy przykład późnego baroku w Polsce, zachwyca bogatym wystrojem, swym ołtarzem głównym czy kunsztownym FILM - Wspaniałe koncerty ku chwale Pana i Ojczyzny w Świętej Lipce tabernakulum. Zachwycajmy się nie tylko obrazami, freskami i rzeźbami w kościele i krużgankachjak-gdzie-kiedy.pl , ale nacieszmy duszę i uszy unikatowymi XVIII wiecznymi ruchomymi 40 głosowymi organami, dziełem Jana Josue Mosengela z Królewca na których jak niegdyś tak i teraz odbywają się wspaniałe koncerty ku chwale Pana i Ojczyzny. jak-gdzie-kiedy.pl Wspaniała kuta brama ze splecionych liści akantu to jedno z arcydzieł kowalstwa, których też tu nie brakuje. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 lutego 1983 r. nadał świątyni w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej.

Idąc śladami cudownie oswobodzonego w kierunku Reszla napotkamy barokowe kapliczki Drogi Różańcowej i rozmodlonych pątników.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew