Co roku! z całego Kraju i z poza Polski granic już od Palmowej Niedzieli blisko 200 tysięcy wiernych nadciąga do Kalwaryjskiego Sanktuarium na "Wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy" i "Wypędzenie przekupniów" rozpoczynające uroczystości Wielkiego Tygodnia. Następnie w Wielką Środę "Uczta u Szymona" i "Zdrada Judasza" rozpoczną misterium Męki Pańskiej.

 

Wielki Czwartek to procesja pasyjna do pałacu Kajfasza poprzedzona umyciem nóg dwunastu Apostołom przez kustosza Maryjnego Sanktuarium. Procesja spod Pałacu Kajfasza przez Ratusz Piłata i kościół Ukrzyżowania w Wielki Piątek, poprzedza Liturgię Męki Pańskiej w kaplicy Grobu Pana Jezusa na szczycie góry Ukrzyżowania. W Wielką Sobotę wieczorem Liturgia Wigilii Paschalnej i poranna już w Niedzielę Zmartwychwstania procesja rezurekcyjna z przeniesieniem do bazyliki mniejszej pw. Matki Bożej Anielskiej ciała Jezusa w Eucharystii.

To tętniące miejsce kultu, Polska Jerozolima, powstało w 1602 roku dzięki wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. To dzięki jego inicjatywie i funduszom, powstał wzorowany na planach przywiezionych około 1600 roku z Jerozolimy przez Hieronima Strzałę pobliski kościół pw. Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Akt fundacyjny 1 grudnia 1602 roku i przekazanie przez Mikołaja Zebrzydowskiego części góry Żarek zatwierdzone przez biskupa krakowskiego i króla Zygmunta III to początek budowy klasztoru. Konsekrowany w 1609 roku otrzymuje od Mikołaja Zebrzydowskiego zakupioną w 1590 r. w Loreto i poświęconą przez papieża Sykstusa V złotą figurę Matki Bożej Anielskiej.

Jednocześnie od 1604 roku powstaje w plenerze, według planów Pawła Baudartha, zainspirowane opisem Chrystiana Adrichomiusa Jerozolimy z czasów Chrystusa, kolejne dzieło Mikołaja Zebrzydowskiego kontynuowane po śmierci przez jego syna Jana. Dwanaście kaplic Drogi Krzyżowej oraz pustelnie Pięciu Braci Polaków z kaplicą św. Marii Magdaleny.

To właśnie tu, do Kalwarii Zebrzydowskiej, co roku ściągają tłumy wiernych by powitać Cudowny Obraz Maryi Kalwaryskiej oraz na nabożeństwa dróżkowe na Dróżkach Kalwaryjskich Pana Jezusa i Dróżkach Matki Bożej. W Wielkim Tygodniu by przeżywać mękę Chrystusa poprzez Misteria Męki Pańskiej, a na odpuście ku czci Wniebowzięcia NMP, na wielkie i barwne procesje Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew