Prawość i sprawiedliwość - cnoty stanowiące o potędze państwa rzymskiego, rzymski republikanizm i antyczne wzorce demokracji, od dawien dawna blisko łączyły polskie tradycje polityczne ze światem antycznym. Wywodząca się z Rady Królewskiej, działająca w myśl zasady nadrzędności prawa: "Non rex, sed lex regnat" Izba Wyższa – zadumą i refleksją korygująca dziś projekty ustaw uchwalonych wcześniej przez izbę niższą – Sejm, przechodziła w swej wielowiekowej tradycji, szereg zmian w organizacji.

 


 Senat z XVI wieku, pełnił funkcję doradczą i kontrolną, niereprezentatywny był nawet jak na ówczesne oczekiwania, gdyż nie pochodził z wolnego wyboru. Tworzyli go nominowani przez samego Króla, wyżsi urzędnicy państwowi - łac. virilis, czy dostojnicy kościelni. Po latach niewoli Sejm powrócił w 1921 roku po konstytucji marcowej. Senatorów wybierano w wyborach powszechnych, z ograniczeniami po konstytucji kwietniowej 1935 roku, aż do roku 1939.


 Jednakże przekonanie tych, co mając receptę na rządzenie uważali, że szkodzi on skuteczności i że jeśli Senat nie jest szkodliwy to jest niepotrzebny, panowało już od końca XVII wieku w wielu krajach Europy, a w Polsce w 1946 roku w wyniku sfałszowanego referendum doprowadziło do zniesienia Senatu na prawie pół wieku.


 Dopiero od 4 czerwca 1989 roku, dnia przywrócenia Senatu do którego „Solidarności” udało się wprowadzić aż 99 przedstawicieli, wybieramy senatorów po wielu długich latach przerwy. Miejscem posiedzeń Senatu do maja 1991 r. była Sala Kolumnowa w Sejmie, a obecnie jest nim niezależny budynek Senatu, przebudowany z archiwum KC PZPR, w kompleksie parlamentarnym przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.

 

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew