jak-gdzie-kiedy.pl Wietnamskie siły komunistyczne północy zaczęły tworzyć sieć tuneli pod powierzchnią dżungli FILM na terytorium Wietnamu Południowego w latach '40, podczas wojny o niepodległość z francuską władzą kolonialną. W latach '60 ubiegłego stulecia Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jak-gdzie-kiedy.pl coraz bardziej nasiliły swoją obecność wojskową w Wietnamie, a komunistyczni rebelianci powiększali sieć tuneli rozpoczętą przez Viet Minh.

Z rozkazu wujka Ho, jak-gdzie-kiedy.pl każdy pod swym domostwem musiał wykopać odcinek tuneli i pomieszczeń co pozwoliło, jak-gdzie-kiedy.plpo ostatecznym połączeniu w całość uzyskać sieć, która sięgała od przedmieść Sajgonu aż do granicy kambodżańskiej czyli ponad 250 kilometrów kopanych w ziemi, utrzymywanych w gotowości tuneli.

jak-gdzie-kiedy.pl Zbudowana przez około dwadzieścia pięć lat sieć tuneli tworzyła prawdziwe podziemne miasto. Setki kilometrów wąskich tuneli, często w układzie wielopoziomowym,jak-gdzie-kiedy.pl wysokich na niespełna pół metra, ręcznie kopanych przy użyciu prymitywnych nazrzędzi, wybieraków plecionych z wici, jak-gdzie-kiedy.pl łączyły ze sobą podziemne sypialnie, kantyny, szpitale polowe, sale sztabowe, składy broni, żywności, jak-gdzie-kiedy.pl fabryki broni, a cała sieć była nie do wykrycia z powierzchni dzięki jak-gdzie-kiedy.pl zamaskowanym wielokomorowym kominom rozpraszającym dym. jak-gdzie-kiedy.pl tunele wentylacyjne, nasłuchowe i sprytnie przemyślane - zamaskowane wejścia FILM , często jak-gdzie-kiedy.plchronione prostymi i skutecznymi zapadniami FILM , pułapkami z bambusa,jak-gdzie-kiedy.pl dopełniały przemyślnego dzieła. W okresie wzmożonych bombardowań amerykańskich, całe wsie schodziły pod ziemię jak-gdzie-kiedy.pli szacuje się, że w najcięższym okresie przebywało w instalacjach podziemnych nawet do dziesięciu tysięcy ludzi. Dla pokrzepienia serc odbywały się też w Cu Chi koncerty pieśni ludowej i przedstawienia teatralne.

jak-gdzie-kiedy.pl Oprócz funkcji mieszkalnych tunele pełniły rolę komunikacyjną i strategiczny element zaskoczenia jak-gdzie-kiedy.pl przeciwnika. Służyły często do przerzucania znacznych oddziałów na oddalone niekiedy o dziesiątki kilometrów jak-gdzie-kiedy.pl strefy działań. Znane są przykłady ataków amerykańskich baz wojskowych z tuneli FILM , jak-gdzie-kiedy.pl których zamaskowane wyjścia okazały się usytuowane w środku amerykańskich umocnień, jak-gdzie-kiedy.pl ku zaskoczeniu i pełnej dezorientacji atakowanych GI's. Same tunele, przemyślnie rozplanowane jak-gdzie-kiedy.pli umocnione, także zabezpieczane były pułapkami FILM z zaostrzonych zatrutych jak-gdzie-kiedy.plbambusów, gwoździ czy zapadni, przemyślnie rozmieszczonych pojemników ze skorpionami czy wężami, no i oczywiście granatów z naciągiem.

jak-gdzie-kiedy.pl Tego Amerykanom było już za wiele i w styczniu 1966 roku, przy wsparciu ośmiu tysięcy Australijczyków, przeprowadzili zakrojony na bardzo szeroką skalę atak jak-gdzie-kiedy.pl poprzedzony bombardowaniem dywanowym z użyciem latających fortec B-52 z których każda ma udźwig ponad dwadzieścia ton bomb. jak-gdzie-kiedy.pl Pomimo tak szeroko zakrojonej akcji zbrojnej osiągnięto minimalną skuteczność, gdyż oddziały rebeliantów sprawnie ewakuowały się przez sieć tuneli poza obszar bezpośredniego zagrożenia. jak-gdzie-kiedy.pl Rok później, około trzydziestu tysięcy żołnierzy US wzięło udział w operacji Cedar Falls, jak-gdzie-kiedy.platakuje twierdzę Komunistycznej prowincji Binh Duong na północ od Cu Chi, w pobliżu granicy z Kambodżą (obszaru zwanego Żelaznym Trójkątem) korzystając w dużej mierze z rozpoznania i informacji jak-gdzie-kiedy.pl zebranych przez CIA. Ataki defoliantów do dewastacji ogromnych obszarów jak-gdzie-kiedy.pl dżungli i pól ryżowych, czołgi wyposażone w miotacze ognia wypalające umocnienia i okopy czy mające unicestwić jak-gdzie-kiedy.plpodziemne tunele buldożery niewiele przyczyniły się do zwycięstwa, a przez długie dziesiątki lat świadczyły o haniebnym postępowaniu Armii USA.

Około czterdziestu tysięcy osób poległo w podziemnych tunelach, były wśród nich także kobiety i dzieci, a niekiedy całe rodziny i wioski. Amerykańskie defolianty to także ogromna katastrofa naturalna zatrutego środowiska, występujących przez dziesiątki lat schorzeń i cierpień wielu pokoleń Wietnamczyków. Jednakże tunele w Cu Chi uznano za jedno z największych osiągnięć w dziejach ludzkości w dziedzinie umocnień wojskowych.

jak-gdzie-kiedy.pl Proponowane są na trzech głębokościach 3, 6, 10 do 12m cztery długości 20, 40, 60 i 100 metrów tunelu dla zwiedzających. jak-gdzie-kiedy.pl Pamiętajmy o czapce służącej do powiększania tuneli (lepiej czapką niż głową:), jak-gdzie-kiedy.plchroniącej także od słońca, a kamuflażem mylącej wytrawne oko wietnamskiego snajpera. jak-gdzie-kiedy.pl Częste pojedyncze strzały z broni długiej, krótkie serie M 16/AR15 jak-gdzie-kiedy.pl czy dłuższe - klejące do ziemi M60 to jedyny akompaniament zwiedzania, dochodzący z jak-gdzie-kiedy.pl pobliskiej strzelnicy. Tu, po wykupieniu amunicji, można przeciągnąć....., się z lubością.

 

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew