jak-gdzie-kiedy.pl Skonstruowana w VI w. za panowania Ly Nam Dê nieopodal Czerwonej Rzeki i osady Yên Hoa, najstarsza pagoda Hanoi,jak-gdzie-kiedy.pl znajdująca się obecnie od 1615 roku w dzielnicy Yên Phu na półwyspie otoczonym stylizowanymi na kwiatyjak-gdzie-kiedy.pl lotosu dekoracjami to Trân Quôc FILM - otaczana przez wiernych ogromną czcią "Obrona Ojczyzny".

 

 
jak-gdzie-kiedy.pl Początkowo nazwana Khai Quôc - Otwarcie Ojczyzny, następniejak-gdzie-kiedy.pl od 1440 roku została przemianowana An Quôc, by ostatecznie przybrać za panowania Lê Hy Tông obecną swą nazwę.

 
jak-gdzie-kiedy.pl Od czasu wprowadzenia do rejestru dwunastu najważniejszych zabytków Wietnamu w 1962 roku, przechowywane są w niej niezwyklejak-gdzie-kiedy.pl cenne historycznie stele Lê, Nguyên, a także statuy Buddy. Otacza ją ogród w którym liczne pagody swymi wznoszącymi się ku niebu piętramijak-gdzie-kiedy.pl o ostrych łuskowatych dachach symbolizują zgodnie z naukami sutr etapy, które w swym życiu pokonać musiał Budda. Wychodząc spotykamy Wietnamski folklor FILM w wykonaniu niepowtarzalnych swym urokiem, lokalnych zespołów pieśni i niekiedy tańca.

 

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew