Dawniej Stary Arbat był początkiem drogi z Kremla do Smoleńska, a pierwsze o nim wzmianki pochodzą z 1592 roku. Większość obecnej zabudowy Starego Arbatu pochodzi z przełomu XIXw. i XXw.. To głównie budowle powstałe po pożarze Moskwy z 1812 roku, wtedy też Arbat stał się jedną z modniejszych dzielnic Moskwy. W okresie powojennym Stary Arbat łączył Kreml z „Sszosą Rublowską” i bywał specjalnie nadzorowany, gdy jadąc do swej willi przemierzał go Stalin.

 

Opiewana w utworach literatury rosyjskiej ulica, położona w sercu dzielnicy - Stary Arbat, wspominana przez pieśniarzy, malowana przez malarzy, ma stałe miejsce w sercach Rosjan. Ten niepowtarzalny klimat oddał w „Dzieciach Arbatu” Rybakow czy „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakow, ale też urzekł on Andrieja Biełego, gdyż artysta spędził swe dzieciństwo w budynku, w którym dziś znajduje się poświęcone mu muzeum.

Spotkamy tu też Aleksandra Puszkina, którego pomnik z Natalią Gonczarową, ale też Muzeum Puszkina mieszczące się w mieszkaniu, które Aleksander Puszkin wynajmował przez pierwsze 3 miesiące swego małżeństwa znajdziemy w trakcie naszego spaceru śladami tych, co dawniej tu mieszkali, spacerowali i bywali. Miejsce Arbatu jest też w pieśniach i piosenkach Jurija Antonowa czy Bułata Okudżawy, którego odgłos kroków czasem jeszcze słychać w pobliżu poświęconego Artyście pomnika.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew