Kreml w znaczeniu ogólnym, jest budowlą - grodem warownym, chroniącym miasto przed atakami zbrojnymi. Moskiewski Kreml, zbudowany w 1156 r. jako mała drewniana twierdza na Wzgórzu Borowickim na lewym brzegu rzeki Moskwy i był przez wieki siedzibą książąt Rosyjskich i Carów.

Otoczony ceglanymi murami obronnymi na planie trójkąta z potężnymi basztami, w obecnej postaci istnieje od 1508 roku. Liczne zabytki znajdujące się w jego obrębie są udostępnione zwiedzającym, natomiast siedziba prezydenta Rosji i jego kancelarii pozostaje dostępna tylko najlepszym agentom Jej Królewskiej Mości, koniecznie "double zero".

Wejścia do Kremla, na wprost wieży Trockiej, strzeże biała baszta „Кутафья” - dzieło mediolańskiego architekta Aloisio da Milano, będąca częścią murów obronnych. Została ona wzniesiona w 1516 roku, kiedy to istniał jeszcze most zwodzony i wokół dostępu broniły wody rzeki Nieglinki. Tak wtedy, jak i dziś nie posiadała ona sklepienia. Nieopodal baszty znajdują się kasy biletowe, w których kupimy bilet na Kreml, ale też do Kremlowskiego skarbca z przebogatą kolekcją skarbów, broni, szat i powozów, jak też najpiękniejszą zbroją rycerza konnego ofiarowaną przez Króla Stefana Batorego. Sama baszta jest dziś też oblegana, lecz nie przez wroga, a przez równie zdeterminowanych i natrętnych, usiłujących pokonać bramki kontrolne turystów.

Pod murami Moskiewskiego Kremla, naprzeciw pierwszego otwartego w Rosji fast-fooda przez Szkota z przedrostkiem Mac ..., znajduje się Rosyjski Grób Nieznanego Żołnierza. Od 1966 roku spoczywają tu szczątki żołnierzy rosyjskich przeniesione z podmoskiewskiej wsi Krukowo na pamiątkę bitwy pod Moskwą - operacji "Tajfun" – która 5 grudnia 1941 roku była pierwszą ważną klęską wojsk hitlerowskich na wschodzie Europy. Inauguracja grobu odbyła się w 1967 roku, a więc jest on o wiele młodszy od Polskiego Grobu Nieznanego Żołnierza, na którego to wzorowany jest pomyśle.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew