Pierwsza rzecz, najważniejsza to natychmiastowa pomoc ofiarom wypadku! Niezwłoczne powiadomienie służb ratowniczych i medycznych, pod europejskim numerem alarmowym 112 z podaniem dokładnej pozycji GPS, lub też jasny dokładny opis lokalizacji miejsca zdarzenia, zapewni ich szybkie przybycie wraz z Policją. Konieczne jest także właściwe do panujących warunków, jednoznaczne oznakowanie miejsca wypadku, widoczne także z odpowiedniej odległości w nocy bądź we mgle, z wyprzedzeniem ostrzegające innych kierowców o zdarzeniu i ewentualnym niebezpieczeństwie z nim związanym.

 


Poinformowanie ubezpieczyciela o wypadku jest kolejnym krokiem. Niezbędne jest przekazanie dokładnych danych o miejscu i dokładnym czasie zdarzenia, opisanie okoliczności wypadku, panujących warunków atmosferycznych, ewentualnych utrudnień widoczności, przekazanie szczegółów dotyczących osób uczestniczących. Niezbędne są szczegółowe dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia, numery polis wraz z adresami firm ubezpieczeniowych, ale też ewentualnie adresy i dane świadków czy też numery rejestracyjne aut.


Zdjęcia, nawet wykonane telefonem komórkowym, szkód jak i powypadkowego rozmieszczenia pojazdów czy ofiar lub przeszkód ale także ujęcia ukazujące panujące warunki pogodowe, stan nawierzchni czy inne utrudnienia w rodzaju czasowych barier, robót drogowych czy innych elementów oznakowania, także czasowego oznakowania świetlnego, mogą mieć niekiedy kluczowe znaczenie. Zależnie od szczegółów umowy możemy wymagać naprawy samochodu, holowania, garażowania czy też okresowego udostępnienia samochodu zastępczego lub zapewnienia powrotu do kraju.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew