Galeria Trietiakowska, to początkowo prywatna kolekcja założona w 1856 roku przez rosyjskiego przedsiębiorcę, mecenasa sztuki Pawła Trietiakowa, od połowy XIXw. kolekcjonera dzieł najwybitniejszych malarzy rosyjskich. Przekazana następnie w darze miastu Moskwie kolekcja została udostępniona szerokiej publiczności. Dziś to wraz z Rosyjskim Muzeum w Sankt-Petersburgu, największy zbiór prac najwybitniejszych malarzy rosyjskich, a zarazem niebagatelna kolekcja starych ikon.

Kreml w znaczeniu ogólnym, jest budowlą - grodem warownym, chroniącym miasto przed atakami zbrojnymi. Moskiewski Kreml, zbudowany w 1156 r. jako mała drewniana twierdza na Wzgórzu Borowickim na lewym brzegu rzeki Moskwy i był przez wieki siedzibą książąt Rosyjskich i Carów.

Spalenie bądź kradzież samochodu czy motocykla, tym bardziej w czasie dalekiej zagranicznej podróży, wiąże się z wieloma uciążliwymi konsekwencjami. Pamiętajmy jednak by niezwłocznie o zdarzeniu powiadomić swą firmę ubezpieczeniową. W zależności od posiadanej umowy powinien nastąpić zwrot wartości przed wypadkowej pojazdu. Nie dzieje się to jednak z dnia na dzień.

Gotowane przez nasze Mamy i BabcieWeź  telefon...
...natychmiast zadzwoń do Mamy! Babcia bardzo ucieszy się z Twego listu!
, a sprowadzone do Polski wraz z figurą Najświętszej Maryi Panny z Kijowa w 1241 roku przez Św. Jacka Odrowąż-Wojtkowicza - pierogi, od lat goszczą w naszych sercach i domach.

Strona 1 z 7

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew