-999 telefon komórka i stacjonarny

-GDZIE jesteś, MIASTO, DZIELNICA, dopiero pełny adres

-ILE osób POSZKODOWANYCH czy PRZYTOMNE, czy ODDYCHAJĄ, czy zatrzymanie akcji serca

-PODAJ SWÓJ NUMER by ratownicy w razie potrzeby mieli kontakt (nie zawsze wyświetla się on dyspozytorowi)

 


Numerem podstawowym do wezwania Pogotowia Ratunkowego "Karetki" jest podstawowy numer 999 kierujący bezpośrednio do najbliższego lokalnie centrum dyspozytorskiego... bez przechodzenia przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112 - liczy się czas i możliwie najmniej przetworzona, bezpośrednia, konkretna, precyzyjna informacja.


Powiedz GDZIE.... w pierwszej kolejności. Najpierw MIEJSCOWOŚĆ, dzielnica, ulica, nr. domu, mieszkania, ewentualnie nazwa instytucji. UWAGA w jednym mieście może być kilka identycznych nazw ulic, gdyż rozrastająca się aglomeracja pochłonęła stopniowo mniejsze miejscowości, które stały się teraz dzielnicami.

Jeżeli jesteśmy "na trasie" NAZWA trasy, nr. trasy, który słupek kilometrowy, nazwa najbliższej miejscowości, czy wypadek jest widoczny z jezdni, ewentualny opis jak dotrzeć.


Powiedz następnie ILE OSÓB jest poszkodowanych i potrzebuje pomocy. Ta informacja pozwoli dyspozytorowi skierować odpowiednio dostosowaną do potrzeb pomoc.


Jeśli to wypadek - opis CO SIĘ STAŁO czy poszkodowany jest PRZYTOMNY, czy ODDYCHA, czy zatrzymanie akcji serca, czy są RANNI


Pamiętajmy, by osobom starszym dać wyraźnie, czytelnie zredagowaną kartkę z nazwiskiem imieniem i domowym adresem (Amnezja dysocjacyjna), telefonem i telefonami ratunkowymi tak, by w trudnej chwili na ulicy czy w domu nie musiały dodatkowo szukać numerów ratunkowych, a przybyli ratownicy czy osoby na ulicy dzięki kartce wiedziały kogo zawiadomić w razie nagłej niemocy czy wypadku.

jak-gdzie-kiedy.pl Kolory: biały-orła, rozumiany często jako czystość lub szlachetność, na czerwonym tle, symbolizującym krew przelaną za Ojczyznę, od Piastów były ściśle związane z historią Polski.

Dopiero jednak w 1831 roku sprawa symbolu narodowej walki o niepodległość nabrała tak wielkiej wagi, że uchwałą sejmu powstańczego, niezwłocznie po uwolnieniu od carskiego jarzma i proklamowaniu suwerenności, ustanowiono biel i czerwień barwami polskimi, stanowiącymi odtąd symbol walki o wolność i polskość.


Wiele było w naszych dziejach chwil, gdy biało-czerwony sztandar, bandera jak-gdzie-kiedy.pl czy szachownica widniały dumnie nad naszymi głowami w boju, sławiły polskie zwycięstwa czy sukcesy w dziedzinie nauki, kultury czy sztuki, były ciernią w oku niemieckiego czy sowieckiego okupanta, a niekiedy też bywały zasnute dymem katastrof…Flaga Polski - FILM Wielu z nas i naszych przodków miało swój wkład w te chwile niestrudzonej odwagi i dumy, zawsze podrywające nas do boju i składające się na jasne pasmo naszej historii.


jak-gdzie-kiedy.pl Lecz niewątpliwie jeden tylko Polak sprawiał, że tyle „biało-czerwonych” i przez tyle lat dumnie wznosiło się nad głowami milionów jego rodaków we wszystkich zakątkach naszego globu. On spowodował, że biało-czerwona flaga jest na taką skalę rozpoznawana na całym świecie. Tym jedynym jest i zostanie na zawsze Jan Paweł II.

 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna
 997 POLICJA
 112 Europejski nr. ratunkowy
 991 Pogotowie energetyczne 
 992 Pogotowie gazowe     
 993 Pogotowie ciepłownicze
   
MIASTO, DZIELNICĘ podaj w pierwszej kolejności

--ZACHOWAJ SPOKÓJ--

POTEM dopiero pełny Adres
-wskazówki dojazdu / kierunek
-charakterystyczne cechy terenu
-pozostawione przez ciebie znaki

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.

 


 Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi.


 Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew